03-6888588
פורטל הרכב
פרסום זה מופץ כשרות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישה. תוכן הפרסום, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית הוא באחריות של החברות הרכב המפורסמות באתר בע"מבפורטל, ואין למועדון צרכנות הוֹט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח"ר ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. ט.ל.ח. דיוור זה של מועדון הוֹט הינו לפי מאגר מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר למועדון הוֹט את בקשתו בצרוף שם ומשפחה, מס' ת.ז. (9 ספרות), לכתובת: ת.ד. 52485 תל אביב 67771 או בפקס: 03-6882923.

שירותי חיפוש

מועדון הרכב מפעיל שירות חיפוש רכב, במטרה להפנות ספקים המציעים הצעות רכישה של מוצרים ו/או שירותים לרווחת החברים, בהטבות ובהנחות.

כמו כן עוקב ומלווה מועדון הרכב את חבר המועדון בתהליך הרכישה.

יובהר למען הסר ספק כי גם במקרה בו מלווה מועדון הרכב את חבר המועדון בתהליך הקניה, אך אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות או השירות.

האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות (כולל הגרלות) היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון הרכב ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה.

כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר החבר ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.

שלבי הקניה במועדון הרכב:

שלב ההכרות:
מילוי פרטים מאפיינים לאופי החיפוש במספר דרכים:
מילוי הפרטים עצמאית דרך האתר.
מילוי פרטים בעזרת נציג מועדון הרכב בטלפון מס'  03-5370764

שלב החיפוש:
חברות הרכב מקבלות פניה ממועדון הרכב עם אפיון הבקשה להצעת מחיר ומתבקשות לפנות לחבר המועדון ולהציע לו הצעת מחיר ספציפית על פי בקשתו.

שלב ההתקדמות:
נציגי מועדון הרכב יוצרים קשר בתוך 24-48 שעות, עם חבר המועדון ומתעניינים אחר התקדמותו בתהליך והאם קיבל פניה מחברות הרכב.

שלב הפגישה:
כאשר נמצא הרכב או המוצר או השירות אותו חיפש חבר המועדון, מוזמן החבר לפגישה עם נציג החברה בסניף הקרוב לביתו, רצוי לעדכן את מועדון הרכב בטלפון ו/או באי מייל על זמן הפגישה כדי שנוכל להיות נוכחים הזמן מו"מ.

שלב המו"מ:
בתחום הרכב מקובל לקיים מו"מ לגבי הרכב אותו אנו מעוניינים לרכוש, בשלב המו"מ רשאי חבר המועדון להתייעץ ולהיעזר בנאמן מטעם מועדון הרכב.

יובהר למען הסר ספק כי גם במקרה בו מלווה מועדון הרכב את חבר המועדון בתהליך הקניה והמו"מ, אך אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות, השירות ו/או המחיר. האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות (כולל הגרלות) היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון הרכב ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה