03-6888588
פורטל הרכב
פרסום זה מופץ כשרות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישה. תוכן הפרסום, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית הוא באחריות של החברות הרכב המפורסמות באתר בע"מבפורטל, ואין למועדון צרכנות הוֹט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח"ר ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. ט.ל.ח. דיוור זה של מועדון הוֹט הינו לפי מאגר מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר למועדון הוֹט את בקשתו בצרוף שם ומשפחה, מס' ת.ז. (9 ספרות), לכתובת: ת.ד. 52485 תל אביב 67771 או בפקס: 03-6882923.

שלמה ביטוח

פתח תקוה    03-9297711  3% הנחה אוטומטית
  ביטוחי רכב -

ההנחה בחיוב תינתן למבטחים את רכבם בשלמה חברה לביטוח דרך סוכנות לביטוח ש.פ. שווקים פיננסיים בלבד. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישת ביטוח ו/או שירותים נלווים. ההסכם המחייב ייחתם בין חבר המועדון לבין שלמה חברה לביטוח בע''מ עפ''י תנאי הפוליסה הרלוונטית. ההנחות המפורסמות במסגרת הסכם זה ניתנות ע''י שלמה חברה לביטוח בע''מ באמצעות ש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע''מ ותהיינה בתוקף כל עוד ההסכם שנחתם בין מועדון הוֹט לבין שלמה חברה לביטוח בע''מ יהיה בתוקף. תוכן הפרסום הוא באחריות הבלעדית של שלמה חברה לביטוח בע''מ וש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע''מ, ואין למועדון צרכנות הוֹט ו/או להסתדרות ההנדסאים והטכנאים ו/או להסתדרות האקדמאים במח''ר ו/או להסתדרות/לשכת המהנדסים ו/או לאיגוד העובדים הסוציאליים ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. טל''ח